Combibrug

Club / vereniging

Inmiddels is Stichting De Combibrug een begrip in de gemeente Teylingen en daar zijn wij trots op. Samen met onze partners hebben we in de afgelopen jaren mooie activiteiten kunnen neerzetten op sportgebied, met als resultaat:

Meer kinderen aan het bewegen en lid van een sportvereniging!

Verenigingen in Teylingen zien wij als een belangrijke partner, die wij met onze expertise en netwerk willen ondersteunen.

 

Inmiddels ligt de focus niet alleen bij de activiteiten met scholen en kinderen, maar richten wij ons ook op ondersteuning van de verenigingen en het verbinden van sport- en beweegaanbod van “onze” verenigingen bij de doelstellingen van het sociale domein.

Mogelijkheden en verwachtingen

Ledenwerving/breedteaanbod (basisschool leeftijd)

Een belangrijk onderdeel in het kader van verenigingsondersteuning is de pijler ‘ledenwerving en/of breedteaanbod’. Iedere vereniging in Teylingen kan gebruik maken van de expertise en het netwerk van de Combibrug. 


We denken graag mee over hoe je een activiteit het beste neer kan zetten. Door het aanbrengen van
een kader, het verzorgen van PR acties helpen we jullie je doelstelling te realiseren.

Impuls en specifieke doelgroepen

Stichting De Combibrug hecht veel waarde om iedere Teylinger een leven
lang plezier te laten beleven aan sport, bewegen en cultuur. 

Door samen met de verenigingen activiteiten te organiseren zoals: 

 

  • G-sport(gehandicaptensport), 
  • Gym+/BOOST! (motorische achterstanden/overgewicht, muziektherapie (mentale ondersteuning)
  • Instapactiviteiten voor kwetsbare groepen of nieuwe Nederlanders (statushouders)
  • Walking-sport 
  • Ouderen koor 

    Dit biedt verenigingen de kans om aan de slag te gaan met deze doelgroepen en De Combibrug kan hier in ondersteunen. Door mensen letterlijk bij de hand te nemen zorgen wij met elkaar er voor dat zij een mooie plek binnen de vereniging kunnen krijgen.

Sporten, bewegen en cultuur

Naar een veilig sportklimaat

Sporten is leuk en gezond. Daarom zou het mooi zijn als zoveel mogelijk mensen met plezier sporten. Om dat voor
elkaar te krijgen lanceerden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sportbonden, NOC*NSF
en gemeenten in 2011 het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. 

Het doel: sportplezier en gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen en bestraffen voor een veilig sportklimaat. 

De Combibrug wil daarin ondersteunen. Door het starten van een enquête willen we in kaart brengen of er ‘centrale’ behoeftes zijn in het kader van ‘een veiliger sportklimaat’. In samenwerking met het NOC*NSF kunnen we vervolgens middels inspiratiesessies, opleidingen en/of procesbegeleiders de ondersteuning verzorgen. Wordt dus vervolgd.

Extra ondersteuning

De Combibrug heeft als doel verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen, echter vanuit de buurtsport/cultuurcoach regeling hebben we een gelimiteerd aantal uur voor de uitvoering.

Onze expertise en netwerk willen we wel graag ter beschikking stellen als een vereniging extra hulp nodig heeft
tegen een gereduceerd tarief.

We kunnen ons voorstellen dat je hier nog vragen over hebt! 

Neem dus gerust contact met ons op voor meer informatie!


Meld je aan als coach!

Enthousiast. Bekwaam. Flexibel

Zijn dit eigenschappen die jou toebehoren? Dan komen we graag in contact met jou! 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe combicoaches die vanuit een eigen specialisatie kinderen of ouderen kunnen helpen in hun ontwikkeling. 

Laat een bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.